Hotel Tryp Aeroport El Prat

Remodelació i reposició


  • Remodelació de muntants i sistemes contra incendis
  • Remodelació de sostres i pintura de passadissos
  • Reposició d’aplacats de fusta
  • Remodelació parcial de la coberta
  • Remodelació de casetones de patinillos d’instal·lacions
  • Remodelació de cambra de calderes