Hotel Princesa Sofía Barcelona

Remodelació y modernització


 • Remodelació, sectorización i contra-incendis de les 25 plantes, construint noves sectorizaciones
 • Remodelació de 7 plantes i passadissos de les habitacions, falsos sostres aplacats de fusta, pintures, moquetes etc.
 • Remodelació de 250 habitacions (fusteria i armaris).
 • Remodelació del gimnàs
 • Remodelació de vestuaris masculins i femenins
 • Remodelació de la sala de màquines
 • Remodelació de offices de salons
 • Remodelació parcial planta salons
 • Remodelació d’oficines vàries
 • Construcció de nova cuina de 900 m², modernitzant les seves instal·lacions, adaptant-les a la normativa vigent
 • Remodelació dels pous morts i sortida d’aigües fecals
 • onstrucción de la zona de càmeres d’aliments i central de fred

 • Impermeabilització de la coberta
 • Muntatge del restaurant italià de disseny
 • Modernització de la maquinària d’aire condicionat en els passadissos de les habitacions i hall dels ascensors
 • Condicionament del magatzem d’expedicions (begudes)
 • Instal·lacions vàries, elèctriques, aire condicionat i lampisteria
 • Muntatge de falsos sostres en diferents zones de l’hotel
 • Treballs varis de pintura, 600.000 m²
 • Reforma del restaurant contrasti
 • Remodelació de les diferents terrasses de l’hotel, fabricant el mobiliari exterior
 • Remodelació de la planta tècnica de l’hotel, així com els seus accessos
 • Construcció de 3 ascensors de servei