Expo Hotel Barcelona

Zona menjador y recepció


 • Remodelació cuina de 600 m²
 • Remodelació oficines planta 3 de 400 m²
 • Remodelació sortides d’emergència planta 9
 • Construcció de nova sortida d’emergències a la Planta 9 a coberta
 • Instal·lació recepció provisional planta 3
 • Remodelació integral de 90 habitacions

 • Remodelació de recepció disseny de 400 m²
 • Remodelació de la planta restaurant en Planta 3
 • Remodelació del Bussines Center
 • Remodelació dels office de servei de les plantes etc
 • Adequació parcial zona gimnàs